is-hukuku

Çalışma Alanlarımız

sevinchan sevinchan hukuk bürosu

İŞ HUKUKU

İşçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları çözmekteyiz. Kurumlara iş sözleşmelerinin hazırlanmasına ve işçi-işveren ilişkisi kapsamında akdi ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik hukuki destek sağlamaktayız.

iflas hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk ve danişmanlık

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında meydana gelen bedeni ve maddi hasarların tazmini ile araç değer kaybı konularında hukuki destek sağlamakta; sigorta şirketleri ile yaşanan ihtilaflarda danışmanlık hizmeti sunmakta; rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Ayrıca gerek trafik kazalarından gerekse de başkaca hukuka aykırı bir fiil neticesinde doğan maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesinde faaliyet göstermekteyiz.

sirket hukuku av ayse sevinchan

ŞİRKET VE TİCARET HUKUKU

Şirket organlarının kurulması, toplanması, esas sözleşmesinin hazırlanması, tescil ve ilan sürecinin takibi gibi ticaret hukukundan kaynaklı hukuki iş ve işlemlerde hukuki destek sağlamakta; yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

IFLAS-hukuku-av-ayse-sevinchan-1.jpg

İCRA İFLAS HUKUKU

Borç ve alacakların tahsili için icra takibi hazırlanması ve takip edilmesi, ihtiyati haciz, borca ve imzaya itiraz işlemleri; istihkak, menfi tespit, istirdat, borçtan kurtulma, itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davalarının açılması ve takibi, iflasın ertelenmesi ve iflas prosedürü, konkordato başvuru süreci ve takip edilmesi gibi İcra ve İflas Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktayız.

gayrimenkul hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk bürosu

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukukuna ilişkin taşınmazların alımı, satımı, intifa, irtifak, ipotek vb. ayni hakların tesis ve terkini gibi hukuki iş ve işlemler ile kamulaştırma, tapu iptal ve tescil, ortaklığın giderilmesi, tasarrufun iptali ve kiralananın tahliyesi gibi hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuki destek sağlamaktayız.

aile hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk bürosu

AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanun’da düzenlenen anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası, mal rejiminin tasfiyesi davası, ziynet eşyalarının iadesi davası, nafaka arttırma ve azaltma davaları, tazminat davası, kişisel ilişki kurulması davası, velayet ve babalık davaları başta olmak üzere aile hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

miras hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk bürosu

MİRAS HUKUKU

Vasiyetname, miras ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlama; veraset intikal işlemlerini yürütme; mirasın reddi, muris muvazaası, tenkis, mirasta denkleştirme, vasiyetnamenin iptali davaları gibi miras hukukundan doğan hukuki iş ve işlemlerde müvekkillere hukuki destek sağlamakta ve hukuki ihtilafları çözüme kavuşturmaktayız.

ceza hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk bürosu

CEZA HUKUKU

Müvekkillerimizi; soruşturma ve kovuşturma aşamalarında gerek müşteki vekilliği gerekse sanık müdafii olarak temsil etmekteyiz. ​

tüketici hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk bürosu

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren iş ve sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık vermekte, ilgili dava ve başvuruların takibini sağlamaktayız.

yabancılar hukuku av ayse sevinchan sevinchan hukuk bürosu

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılara oturma izni ve çalışma izni alınması için ilgili merciilere başvurma ve başvuru sürecinin takip edilmesi, yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması ve vatandaşlık başvurusunun yapılması gibi hukuki iş ve işlemlerde hukuki destek sağlamaktayız.

Sevinçhan

Hukuk ve Danışmanlık

Av. Ayşe Sevinçhan

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No:9 D:11 Bakırköy / İST

+90 530 475 18 20

info@sevinchan.av.tr

Sohbeti Başlat
Hukuki Desteğe mi İhtiyacınız Var ?
Sevinçhan Hukuk ve Danışmanlık Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?